Články

Dovolte mi, abych vám nabídl a představil nově zpracovaný seznam v současnosti aktivních slovenských cirkusů a podobných pojízdných podniků. Není to jistě seznam úplný, bude tedy jistě časem aktualizován. Jistě existují i nějaké další menší podobné slovenské podniky, víte-li o nějakém, rádi jej na seznam doplníme.

 

Aktuálně existuje pouze jeden podnik:
Revue Illusion Lankson

Případně je po sálech možné ještě spatřit:
Cirkus Karlson (http://www.cirkuskarlson.sk)

 

Pokud vás zajímá seznam českých cirkusů – klidněte zde

 

 

Dovolte mi, abych vám nabídl a představil nově zpracovaný seznam českých cirkusů a podobných pojízdných podniků, které je v posledních letech možné spatřit nejen po vlastech českých, slovenských, ale které nás jezdí také reprezentovat do světa. Není to jistě seznam úplný, bude tedy jistě časem aktualizován.

Poslední aktualizace: 13.5.2019

Seznam cirkusů, které je možné v posledních letech potkat a jejichž původ je v ČR:
Cirkus Aleš Barlay
Cirkus Alex
Cirkus Andres
Cirkus Arlet
Cirkus Astra
Cirkus Berousek Sultán
Cirkus Bernes… Pokračovat ve čtení 

Svět je stále podivnější místo. Tradiční a fungující principy, na nichž je postaven jsou často nahrazovány novými a nevyzkoušenými, které se sice na první pohled jeví jako správné, jednoznačné a přínosné, ale na druhou stranu pod rouškou větší bezpečnosti a svobody nás ono nové připravuje o kus krásné žijící historie. Třeba o tradiční kulturu.

 

Jako strašidlo se nyní Evropou šíří postupné zakazování vystupování exotických zvířat v cirkusech. Podlehla tomu Belgie nebo Velká Británie. Diskuse o možnostech tohoto zákazu se… Pokračovat ve čtení 

Karlovarský kraj zrovna líhní cirkusových a varietních umělců nevyniká, ale komedianti naším územím samozřejmě často tzv.“světem šli“ = světští. Mnohým je přesto známo, že v Karlových Varech dlouhodobě vlastní vilu v Anglické ulici č.4 část slavné rodiny Berouskovy (Žofie, Karel aj.) a dodnes zde tento dům obývá stará artistická rodina Hergottových, kteří jsou znalým známi pod uměleckými jmény 3 Ricoraz, 4 Ernesti, 2 Hergotti a Lilian (antipod). V našem krajském městě tak žili i např.manželé Řezáčovi (chrapouni= z privátu), kteří… Pokračovat ve čtení 

pozn. – Článek pochází z roku 2008

S revolucí v roce 1989 postupně ztratil svou podstatu i Státní podnik Čs.cirkusů a varieté. Nechci rozebírat dlouhotrvající a sporné problémy spojené s rozpadem této direktivní instituce, ale věnovat se právě tomu, co tento zánik nechal vzniknout. Jako houby po dešti po čase, kdy se být soukromníkem nesmělo nosit, začaly i v cirkusové profesi vznikat soukromé podniky. Podle střízlivého odhadu se takovýchto menších či větších a velkých cirkusů v naší zemi objevilo něco… Pokračovat ve čtení 

Aktivity ochránců zvířat, stoupající razance forem jejich protestů a v neposlední řadě pro cirkusy nepříznivá reklama takového konání až kampaň, jsou zdrojem dokola omílaných debat. Dochází k týrání či ne ? Je cirkusové podnikání se zvířaty zákonné či ne ? Chybí zde etika ?

Předně je nutno si uvědomit, že cirkusy nabízí to, po čem je poptávka a o co je zájem. Ano, jsou cirkusy bez zvířat, ale co na to dětský divák, jež se třeba poprvé setkává a učí… Pokračovat ve čtení 

Oficielní program podniku (který baví diváky dodnes) z toho roku u nás anoncoval největší podívanou na zeměkouli plnou obveselení a zábav, předváděných denně ve dvou představeních. Dobový tisk pravidelně celý červen útočil na zvědavost diváků reklamou na opravdovou světovou výstavu moderních pamětihodností, cirkus, hippodrom, menažerii a výstavu cvičených zvířat tohoto obrovského zábavního podniku, po 50 let (od založení) pýchy Ameriky. Jak psaly všechny deníky té doby: „na 67 železničních vozech, které tvořily celkem 4 vlaky po 17 vozech cirkus přepravoval 12… Pokračovat ve čtení 

Potulný národ komediantů přitahovalo naše stověžaté město odedávna. Nejrůznější kouzelníci, akrobaté a další potulní umělci přispívali svým předváděným uměním ke zpestření slavností konaných při příležitosti korunovací, svateb i poutí a jarmarků. Kočovní muzikusové, žongléři, saltimbankisté a pimprláci byli spolu s menažéristy základem pro pozdější velké cirkusy. Vedle této tradice komediantské zde však byla i tradice arén a kamenných divadel, mající své počátky již ve starověké Antice. Za první cirkus dnešního typu je označován podnik Angličana Filipa Astleye, který jej nechal… Pokračovat ve čtení 

Další z mých studií věnovaných cirkusovému umění je tentokrát výsledkem dlouhodobého výzkumu a spojení obrovského koníčka a zájmu s mou profesí. Po sérii různých cirkusových námětů jsem se, coby etnolog a folklorista, zaměřil na pověry mezi těmito svébytnými lidmi, jejich zvyky a tradiční rituály, čemuž (ostatně jako i dalším tématům mých článků o cirkusovém poslání a živobytí) se u nás dosud ještě nikdo nevěnoval. Cirkusová kultura je přitom plná nejrůznějších zažitých pravidel a pověr, které si cirkusáci nesou již po… Pokračovat ve čtení 

Tradiční svět cirkusu se liší v mnohých věcech a jednou z nich je i vlastní patriotické dělení na „světské“ (tj. světem jdoucích, narozených v maringotkách tzv. s artistickým rodokmenem a doložitelnou takovou obživou v několika pokoleních) a „chrapouny“ (lidmi z privátu, zvenčí, přivandrovalci). Tedy skupina ojedinělá, která si také vytvořila svou specifickou mluvu, slang či hantýrku. Jejím účelem bylo zatajit smysl mluveného slova před nepovolanými osobami. Proto vzniká všude tam, kde se zájmy jednotlivé společenské vrstvy liší od zájmů celku… Pokračovat ve čtení