Cirkusové pověry 

Další z mých studií věnovaných cirkusovému umění je tentokrát výsledkem dlouhodobého výzkumu a spojení obrovského koníčka a zájmu s mou profesí. Po sérii různých cirkusových námětů jsem se, coby etnolog a folklorista, zaměřil na pověry mezi těmito svébytnými lidmi, jejich zvyky a tradiční rituály, čemuž (ostatně jako i dalším tématům mých článků o cirkusovém poslání a živobytí) se u nás dosud ještě nikdo nevěnoval.

Autor článku: Mgr. Pavel Vaculík                                           
Přidáno 20.1.2016

Vzpomínka na 3 SARPOS a další „místní“ artisty 

Karlovarský kraj zrovna líhní cirkusových a varietních umělců nevyniká, ale komedianti naším územím samozřejmě často tzv.“světem šli“ = světští. Mnohým je přesto známo, že v Karlových Varech dlouhodobě vlastní vilu v Anglické ulici č.4 část slavné rodiny Berouskovy (Žofie, Karel aj.) a dodnes zde tento dům obývá stará artistická rodina Hergottových, kteří jsou znalým známi pod uměleckými jmény 3 Ricoraz, 4 Ernesti, 2 Hergotti a Lilian (antipod). 

Autor článku: Mgr. Pavel Vaculík                                           
Přidáno 5.1.2016


Největší  cirkus světa Barnum Bailey byl v červnu 1901 i v Čechách a na Moravě 

Oficielní program podniku (který baví diváky dodnes) z toho roku u nás anoncoval největší podívanou na zeměkouli plnou obveselení a zábav, předváděných denně ve dvou představeních. Dobový tisk pravidelně celý červen útočil na zvědavost diváků reklamou na opravdovou světovou výstavu moderních pamětihodností, cirkus, hippodrom, menažerii a výstavu cvičených zvířat tohoto obrovského zábavního podniku, po 50 let (od založení) pýchy Ameriky.

Autor článku: Mgr. Pavel Vaculík                                           
Přidáno 5.1.2016


Zákaz zvířat v cirkusech aneb jak zničit část kultury jedním šmahem
Svět je stále podivnější místo. Tradiční a fungující principy, na nichž je postaven jsou často nahrazovány novými a nevyzkoušenými, které se sice na první pohled jeví jako správné, jednoznačné a přínosné, ale na druhou stranu pod rouškou větší bezpečnosti a svobody nás ono nové připravuje o kus krásné žijící historie. Třeba o tradiční kulturu.
Autor článku: David Havlíček                                                             

Ochránci zvířat a cirkusy
Aktivity ochránců zvířat, stoupající razance forem jejich protestů a v neposlední řadě pro cirkusy nepříznivá reklama takového konání až kampaň, jsou zdrojem dokola omílaných debat. Dochází k týrání či ne ? Je cirkusové podnikání se zvířaty zákonné či ne ? Chybí zde etika ?
Autor článku: Mgr. Pavel Vaculík

Problémy dneška (zamyšlení nad současnou situací českých cirkusů)
S revolucí v roce 1989 postupně ztratil svou podstatu i Státní podnik Čs.cirkusů a varieté. Nechci rozebírat dlouhotrvající a sporné problémy spojené s rozpadem této direktivní instituce, ale věnovat se právě tomu, co tento zánik nechal vzniknout. Jako houby po dešti po čase, kdy se být soukromníkem…
Autor článku: Mgr. Pavel Vaculík

Cirkusácký žargon
Tradiční svět cirkusu se liší v mnohých věcech a jednou z nich je i vlastní patriotické dělení na „světské“ (tj. světem jdoucích, narozených v maringotkách tzv. s artistickým rodokmenem a doložitelnou takovou obživou v několika pokoleních) a „chrapouny“…
Autor článku: Mgr. Pavel Vaculík

Cirkusy a atrakce v Praze v 1.pol. 19.stol.
Potulný národ komediantů přitahovalo naše stověžaté město odedávna. Nejrůznější kouzelníci, akrobaté a další potulní umělci přispívali svým předváděným uměním ke zpestření…
Autor článku: Mgr. Pavel Vaculík