Klub přátel cirkusů a varieté se tímto kolektivním prohlášením zcela zásadně distancuje od nekalých praktik kolem obchodu s volně žijícími dravými zvířaty či produkty z těl nelegálně chovaných a zabíjených zvířat, které jsou v poslední době zveřejňovány v souvislosti s obviněním Ludvíka Berouska a skupiny obchodníků. Nejen, že jsme pobouřeni a roztrpčeni takovým jednáním, které se protiví našim veškerým zásadám, ale cítíme rovněž povinnost tímto veřejně deklarovat, že takzvané obchodní jednání tohoto druhu se naprosto neslučuje s cirkusovým uměním a jeho historickou tradicí. Odsuzujeme takový byznys se zvířaty, který nemá nic společného s naší výchovou a morálkou. Prioritou tradičního cirkusu je totiž zdravé, výstavní a silné zvíře, které je základem našeho úspěchu i pýchou. Zvíře je členem našich domácností, miláčkem rodin a striktně odmítáme jeho ponižování a útrapy. Drezúra zvířat v cirkusech je založena na vzájemné důvěře a partnerství. Je nutné mít tuto alespoň základní orientaci, nespojovat a znát situaci, nesměšovat cirkusové umělce, různé větvě jejich rodů a nesnižovat tak bohatou tradici cirkusového umění!

V Praze 27. července 2018

Za Klub Vlastimír Kašna, předseda, 731 496 695
Mgr. Pavel Vaculík, pavel.vaculik@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *