Karlovarský kraj zrovna líhní cirkusových a varietních umělců nevyniká, ale komedianti naším územím samozřejmě často tzv.“světem šli“ = světští. Mnohým je přesto známo, že v Karlových Varech dlouhodobě vlastní vilu v Anglické ulici č.4 část slavné rodiny Berouskovy (Žofie, Karel aj.) a dodnes zde tento dům obývá stará artistická rodina Hergottových, kteří jsou znalým známi pod uměleckými jmény 3 Ricoraz, 4 Ernesti, 2 Hergotti a Lilian (antipod). V našem krajském městě tak žili i např.manželé Řezáčovi (chrapouni= z privátu), kteří spolu s vitálním Julianem Hergottem (nar.1929) a jeho ženou Irenou vystupovali v těchto skupinách (truppách) jako akrobaté na kolách a kolečkových bruslích. Dalšími světskými, kteří na své poutě světem za kšefty vyráželi odsud a svůj domov (Jaltská 19) si našli také v Karlových Varech byla část starobylého cirkusového rodu Flaksových (Ferdinand, František, Anna), v uměleckém světě známa pod názvem 4-6 Bonelo (perše), vlastnící dříve také rodinný cirkus tohoto jména. Avšak slavné lázně neoplývají příležitostmi hlavního města Prahy a tak žádná umělecká čtvrť jako v Praze Horní Počernice tu nevznikla.. Přesto četnost návštěvníků našeho kosmopolitního města a jejich obliba i potřeba se bavit, dala vzniknout oblíbenému varieté Orfeum a slovutní akrobaté často vystupovali i v Grandhotelu Pupp.

Právě v těchto sálech a prostorech své umění také předváděla další skupina, která si říkala 3 Sarpos, truppa přízemních akrobatů také tzv. z privátu. Tvořili jí dnes už nežijící bratři Sopperovi – Jan a Osvald, spolu s (dříve v Božičanech č.61, dnes v Německu žijícím) Helmutem Reichenauerem. Tito později také umělci pocházeli od Plzně a k nám přišli jako skláři do Nového Sedla u Lokte, kde se usadili. Jak je uvedeno v Artistickém slovníku z roku 1964, sestaveném dr.Irenou Zolarovou, nebyli zaměstnáni, ale evidováni ve státním podniku Československé cirkusy a varieté. Trénovali pravidelně jak na zahradě svého domku v Sokolovské ul.380, tak např.na hřišti v nedalekém Královském Poříčí. Tímto svým četným nácvikem po zaměstnání se vypracovali až k angažmá v Orfeu a jiných varieté nebo v Puppu po boku uznávaných artistů a drezérů, ale i reprezentaci na Mezinárodním cirkusovém festivalu v polském Krakově v roce 1956 viz.první foto přílohy.

Na tyto přízemní ekvilibristy, kteří se později přestěhovali do Sokolova (Kraslická 15) se nejen na Sokolovsku dnes bohužel, jak už bývá zvykem, úplně zapomnělo. Město i kraj takových umělců nemělo (jak psáno výše) mnoho ! a proto žijící manželka a děti Osvalda Soppera byli potěšeni mým zájmem, kdy jsem dostal jak množství fotografií, které už chtěla paní Lýdie dokonce spálit, tak mnoho informací a příběhů, zajímavých jistě nejen pro místní historiky a třeba tu, že Jan Sopper spolu s H.Reichenauerem vysídlili do tehdejšího SRN. Nikdy se o tuto životní kapitolu jejího manžela a švagra nikdo nezajímal. Nenašel se v našem kraji dokonce nikdo, kdo by se snažil jejich (dnes moderní) silovou parterní akrobacii alespoň napodobit, což je samozřejmě velká škoda a proto vyzývám místní média a dokumentaristy k urychlené záchraně jedinečných momentů a poutavých historek z těchto doslova studnic zážitků mezi slavnými osobnostmi z cirkusových maneží a podií různě po světě, které se ještě zachránit dají a jistě nepatří mezi všední osudy……

Mgr.Pavel Vaculík, Chodov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *