admin

České cirkusy:

Cirkus Alegria   (pravděpodobně zanikl)
web: http://alegrie.cz/  
facebook: https://www.facebook.com/Cirkus-Alegrie-181831988539991/

Cirkus Aleš Barlay
web: http://www.cirkus-ales.sk/
facebook: https://www.facebook.com/cirkusales/

Cirkus Alex
facebook: https://www.facebook.com/CirkusAlex/

Cirkus Andres
web: http://www.cirkusandres.cz/
facebook: https://www.facebook.com/cirkus.andres?fref=ts

Cirkus Arlet
web: http://www.cirkusarlet.cz/
facebook: https://www.facebook.com/RoyaleCirqueArlet/?fref=ts

Cirkus Astra
web: http://www.cirkus-astra.wbs.cz/
facebook: https://www.facebook.com/cirkusastra/

Cirkus Berousek Sultán
web: http://www.cirkusy.cz/
facebook: https://www.facebook.com/berousekcirkus/

Cirkus Bernes
web: http://www.bernes.cz/
facebook: https://www.facebook.com/cirkusbernes/

Cirkus Berosini (zanikl v r. 2018)
web: http://www.cirkusberosini.wbs.cz/
facebook: https://www.facebook.com/Cirkus-Berosini-201071809915521/

Cirkus Bob Navarro King
web: http://cirkusking.com/
facebook: https://www.facebook.com/cirkusking/

Cirkus Carini (pravděpodobně zanikl)
web: http://www.carini.cz/
facebook:… Pokračovat ve čtení 

Dovolte mi, abych vám nabídl a představil nově zpracovaný seznam v současnosti aktivních slovenských cirkusů a podobných pojízdných podniků. Není to jistě seznam úplný, bude tedy jistě časem aktualizován. Jistě existují i nějaké další menší podobné slovenské podniky, víte-li o nějakém, rádi jej na seznam doplníme.

 

Aktuálně existuje pouze jeden podnik:
Revue Illusion Lankson

Případně je po sálech možné ještě spatřit:
Cirkus Karlson (http://www.cirkuskarlson.sk)

 

Pokud vás zajímá seznam českých cirkusů – klidněte zde

 

 

Dovolte mi, abych vám nabídl a představil nově zpracovaný seznam českých cirkusů a podobných pojízdných podniků, které je v posledních letech možné spatřit nejen po vlastech českých, slovenských, ale které nás jezdí také reprezentovat do světa. Není to jistě seznam úplný, bude tedy jistě časem aktualizován.

Poslední aktualizace: 13.5.2019

Seznam cirkusů, které je možné v posledních letech potkat a jejichž původ je v ČR:
Cirkus Aleš Barlay
Cirkus Alex
Cirkus Andres
Cirkus Arlet
Cirkus Astra
Cirkus Berousek Sultán
Cirkus Bernes… Pokračovat ve čtení 

Svět je stále podivnější místo. Tradiční a fungující principy, na nichž je postaven jsou často nahrazovány novými a nevyzkoušenými, které se sice na první pohled jeví jako správné, jednoznačné a přínosné, ale na druhou stranu pod rouškou větší bezpečnosti a svobody nás ono nové připravuje o kus krásné žijící historie. Třeba o tradiční kulturu.

 

Jako strašidlo se nyní Evropou šíří postupné zakazování vystupování exotických zvířat v cirkusech. Podlehla tomu Belgie nebo Velká Británie. Diskuse o možnostech tohoto zákazu se… Pokračovat ve čtení 

Karlovarský kraj zrovna líhní cirkusových a varietních umělců nevyniká, ale komedianti naším územím samozřejmě často tzv.“světem šli“ = světští. Mnohým je přesto známo, že v Karlových Varech dlouhodobě vlastní vilu v Anglické ulici č.4 část slavné rodiny Berouskovy (Žofie, Karel aj.) a dodnes zde tento dům obývá stará artistická rodina Hergottových, kteří jsou znalým známi pod uměleckými jmény 3 Ricoraz, 4 Ernesti, 2 Hergotti a Lilian (antipod). V našem krajském městě tak žili i např.manželé Řezáčovi (chrapouni= z privátu), kteří… Pokračovat ve čtení 

pozn. – Článek pochází z roku 2008

S revolucí v roce 1989 postupně ztratil svou podstatu i Státní podnik Čs.cirkusů a varieté. Nechci rozebírat dlouhotrvající a sporné problémy spojené s rozpadem této direktivní instituce, ale věnovat se právě tomu, co tento zánik nechal vzniknout. Jako houby po dešti po čase, kdy se být soukromníkem nesmělo nosit, začaly i v cirkusové profesi vznikat soukromé podniky. Podle střízlivého odhadu se takovýchto menších či větších a velkých cirkusů v naší zemi objevilo něco… Pokračovat ve čtení 

Aktivity ochránců zvířat, stoupající razance forem jejich protestů a v neposlední řadě pro cirkusy nepříznivá reklama takového konání až kampaň, jsou zdrojem dokola omílaných debat. Dochází k týrání či ne ? Je cirkusové podnikání se zvířaty zákonné či ne ? Chybí zde etika ?

Předně je nutno si uvědomit, že cirkusy nabízí to, po čem je poptávka a o co je zájem. Ano, jsou cirkusy bez zvířat, ale co na to dětský divák, jež se třeba poprvé setkává a učí… Pokračovat ve čtení 

Oficielní program podniku (který baví diváky dodnes) z toho roku u nás anoncoval největší podívanou na zeměkouli plnou obveselení a zábav, předváděných denně ve dvou představeních. Dobový tisk pravidelně celý červen útočil na zvědavost diváků reklamou na opravdovou světovou výstavu moderních pamětihodností, cirkus, hippodrom, menažerii a výstavu cvičených zvířat tohoto obrovského zábavního podniku, po 50 let (od založení) pýchy Ameriky. Jak psaly všechny deníky té doby: „na 67 železničních vozech, které tvořily celkem 4 vlaky po 17 vozech cirkus přepravoval 12… Pokračovat ve čtení 

Potulný národ komediantů přitahovalo naše stověžaté město odedávna. Nejrůznější kouzelníci, akrobaté a další potulní umělci přispívali svým předváděným uměním ke zpestření slavností konaných při příležitosti korunovací, svateb i poutí a jarmarků. Kočovní muzikusové, žongléři, saltimbankisté a pimprláci byli spolu s menažéristy základem pro pozdější velké cirkusy. Vedle této tradice komediantské zde však byla i tradice arén a kamenných divadel, mající své počátky již ve starověké Antice. Za první cirkus dnešního typu je označován podnik Angličana Filipa Astleye, který jej nechal… Pokračovat ve čtení 

Další z mých studií věnovaných cirkusovému umění je tentokrát výsledkem dlouhodobého výzkumu a spojení obrovského koníčka a zájmu s mou profesí. Po sérii různých cirkusových námětů jsem se, coby etnolog a folklorista, zaměřil na pověry mezi těmito svébytnými lidmi, jejich zvyky a tradiční rituály, čemuž (ostatně jako i dalším tématům mých článků o cirkusovém poslání a živobytí) se u nás dosud ještě nikdo nevěnoval. Cirkusová kultura je přitom plná nejrůznějších zažitých pravidel a pověr, které si cirkusáci nesou již po… Pokračovat ve čtení